Historik

Lite om Öja Badförening.

 

Föeningen bildades 10 september 1941. Militären som mobiliserade runt om i Gemla var i stort behov av en badinrättning för att klara manskapets hygien. Man gjorde en framställan som gick ut på att militären utförde byggnadsarbetet gratis om Gemlaborna anvisade tomtmar och stod för material. Villkoret var att militären utan kostnad skulle få nyttja badhuset. En bit mark köptes för 1000 kr. av Elfirda Blomqvist. Föreningen kallades i köpebrevet Mulle Badförening men namnändrades till Öja Badförening U.P.A.

I de första stadgarna angavs att föreningen hade till ändamål att vid den av föreningen ägda badanläggningen bedriva badhusrörelse samt befrämja ett allmänt och flitigt användande av bad.På det första mötet beslutades att välja sockenombud som skulle ha till uppgift att sälja andelar. Varje andel skulle kosta tio kronor. Efter mycket kort tid var bastun klar att tas i bruk.

Denna första anläggningen brann ner till grunden efter endast sex månader och ersatts av nuvarande badhus. År 2006 var byggnaden rivningshotad. Nyttjandet som badhus upphörde i slutet av 50-talet när skolan i Gemla stod klar.  Däremellan har Gemla Hockey Club och Gransholms IF använt byggnaden som omklädningsrum och senast tjänade det som lager åt Stenhälla Bigård.

 

Efter förhandlingar med Växjö Kommun som övertagit äganderätten, stoppades rivningen.

Den 6 maj 2004 hölls ett möte med avsikt att bilda en badplatsförening.

 

I dag har nybildade Öja Badförening ett nyttjanderättsavtal med Kommunen.

Föreningen har enligt de nu gällande stadgarna till uppgift

  • att i samverkan med Växjö Kommun hålla badplats på Gransholmsvägen i ordning och skick.
  • att driva, sköta och underhålla den befintliga bastubyggnaden
  • Att främja bad och hälsa

 

Renovering av bastubyggnaden och upprustningen av friluftsbadet påbörjades omedelbart. Under de närmaste åren fram till slutet av 2008 har åtskilliga frivilliga arbetstimmar nedlagts. Betydande insatser har gjorts av ett stort antal sponsorer. Det handlar om skänkt material och direkta penninggåvor.

Fredagen den 19 december var det således dags för premiärbad i den nyrenoverade bastun.

 

Senaste kommentarer

08.04 | 07:45

Hur meddelas medl att detta finns här?
Kan resultat- och balansräkning mejlas till medlemar?
Är badavgifterna oförändrade? Sammanställn avgifter?
Nya förslag?

21.07 | 22:23

Ser ju trevligt ut

14.05 | 19:52

Dambastu-gruppen gör nu sommaruppehåll. Tack för denna säsongen och vi ses igen till hösten. Välkomna då!
Liz

20.12 | 23:49

Hej. Nu har vi kommit överens om ett jul-och nyårsbad
den 30/12 2013. kl 18.00
Alla är såklart välkomna!
Liz