Rubrik för denna sida

Din rubrik

Avskrift från protokoll som förvaras i Växjö kommuns arkiv:

Protokoll fört vid sammanträde hos C.Y. Svensson med interimsstyrelsen, fredagen den 19/9 1941.

Närvarande C.Y.Svensson, Vilmar Fransson, Gunnar Holmqvist, Rune Nilsson och Tuve Törnqvist.

§ 1.

Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes till justering.

§ 2.

Att justera dagens protokoll uppdrogs åt C.Y. Svensson och Vilmar Fransson.

§ 3.

Styrelsen konstituerade sig med Tuve Törnqvist som ordförande (vald av föreg. möte), Gunnar Holmqvist, vice ordf. Vilmar Fransson, kassör, Rune Nilsson, sekr. och C.Y. Svensson femte ledamot.

§ 4.

Beträffande stadgar beslutades att hos Öja Kommunalnamnd hemställa om godkännande av att normalstadgar från Sv. föreningen för folkbad. 2. måtte godkännas som stadgar för Mulle badförening, Gemla.

Först när godkännande vunnits skall 300 ex. anskaffas.

§ 5.

Att utforma hemställan, om kommunalt anslag, hos Öja Kommunfullmäktige uppdrogs åt Tuve Törnqvist.

§ 6.

Att ombesörja komplettering, samt översändande till vederbörande myndighet, av ansökan om bidrag fr. Kungl. Pensionsstyrelsen uppdrogs åt C.Y. Svensson.

§ 7.

Frågan om eventuellt kontrakt för samverkan med militära myndigheter diskuterades.

Åt T. Törnqvist uppdrogs att utforma kontraktsförslag.

§ 8.

Beslutades uppmana innehavare av teckningslistor samt envar intresserade för medlemsvärvning, till föreningen att medverka till största möjliga anslutning samt att tecknare av medlemskap så snabbt som möjligt inbetalar tecknat belopp.

§ 9.

Mötet avslutades.

Justeras:                                                  Dag som ovan

Vilmar Fransson                                     Tuve Törnqvist

C.Y. Svensson                                        vid protokollet

Senaste kommentarer

08.04 | 07:45

Hur meddelas medl att detta finns här? Kan resultat- och balansräkning mejl...

21.07 | 22:23

Ser ju trevligt ut

14.05 | 19:52

Dambastu-gruppen gör nu sommaruppehåll. Tack för denna säsongen oc...

20.12 | 23:49

Hej. Nu har vi kommit överens om ett jul-och nyårsbad den 30/1...