Rubrik för denna sida

Din rubrik

Avskrift från protokoll som förvaras i Växjö kommuns arkiv:

Protokoll fört med styrelsen för  Öja Badförening, hos C.Y. Svensson Fredagen den 19/2 1943

Närvarande C.Y. Svensson, Vilmar Fransson,  Rune Nilsson och Tuve Törnqvist.

§ 1.

Dagordning fastställdes.

§ 2.

Med anledning av att badföreningens badanläggning brunnit ner till grunden rapporterades att eldsvådan upptäckts vid ½1 tiden på morgonen den 18/2-1942 (måsta vara 1943).

Gransholms och Alvestas brandkårer hade alarmerats men kunde intet uträttaenär anläggningen var helt övertänd innan de hunno anlända. Eldorsaken var okänd.

Anläggningen som enl. föreliggande räkningar i uppförande kostat 6503:85 var försäkrad för 9000:00 kr och någon anledning till att försäkringssumman ej skulle utbetalas ansågs ej föreligga.

§ 3.

C. Y. Svensson rapporterade att å föregående möte beslutade inteckningslån å fastigheten upptagits av Kronobergs Läns Sparbank mot inteckningshandlingar å vilka C.Y. Svensson, Vilmar Fransson, Rune Nilsson och Tuve Törnqvist tecknat borgen.

§ 4.

Beslutades att uppdraga åt firman Öhrn och Söner att undersöka den brandskadade sanitära anläggningen i badhuset. Att anmoda firman i fråga uppdrogs åt C.Y.Svensson.

§ 5.

Rapporterades att föreningen ved sdom varit upplagd på gårdsplanen , vid branden flyttats över vägen och kastad i där befintligt dike. Beslutades att söka få C.M. Gustavsson att stapla veden i ordning.

§ 6.

Åt Tuve Törnqvist uppdrogs att söka ordna med röjning av brandplatsen. Försök borde göras att om möjligt för vedvärdet i skadat trävirke få brandplatsen uppröjd så att all befintlig kolstubb o. d. skyfflas ned i vedboden, att övrigt brändbart trävirke forslas bort, samt att rörstocken bleve rivet och ++++ upplagt i tvenne högar sorterat så att det hela bleve staplat i en och söndrigt i en annan.

§ 7.

Beslutades att anordna extra möte med badföreningens medlemmar tisdagen den 2 mars i N.T.O:s lokal med början kl 7:30 em. Att ordna med lokalhyra samt i övrigt ordna för mötet ….

Fortsättningen ännu ej kopierad.

Senaste kommentarer

08.04 | 07:45

Hur meddelas medl att detta finns här? Kan resultat- och balansräkning mejl...

21.07 | 22:23

Ser ju trevligt ut

14.05 | 19:52

Dambastu-gruppen gör nu sommaruppehåll. Tack för denna säsongen oc...

20.12 | 23:49

Hej. Nu har vi kommit överens om ett jul-och nyårsbad den 30/1...