Rubrik för denna sida

Din rubrik

Avskrift från protokoll som förvaras i Växjö kommuns arkiv:

Protokoll fört vid möte med för bildandet av bastuförening intresserade personer onsdagen den 10 sept. 1941.

Närvarande:

Hans Wülrich, Vilmar Fransson, Rune Nilsson, Sven-Erik Johansson och Lars Törnquist.

§ 1.

Initiativtagaren till mötet Hans Wülrich hälsade de närvarande välkomna.

§ 2.

Till ordf. vid förhandlingarna valdes Hans Wülrich och till sekr. Lars Törnquist.

§ 3.

Hans Wülrich meddelade att militären hade gjort hemställan till honom, att han skulle undersöka möjligheterna för skapandet av en bastu. Går det, utför de hela byggnadsarbetet gratis, om den får användas utan kostnad för dem. För att utröna om intresse för detta finnes på orten, beslöts att välja sockenombud, och till dessa utsända listor för tecknandet av andelar.

§ 4.

Bestämdes att varje andel skall belöpa sig på tio kronor.

§ 5.

Till att hand ha teckningslistorna valdes för Gransholm Helmer Lindström och Karl Ljungdahl, för Öja Vilmar Fransson, Edvin Karlsson, Rune Nilsson, Jonas Emeren, Gunnar Holmkvist,

och Josef Ahl. För nya Skärvet Gemla

, Tuve Törnquist och Yngve Svensson. För gamla Skärvet Martin Pettersson, för Gemla Karl Johansson, Gunnar Vibeck, Karl Karlsson och Oscar Magnusson samt för Härensås Gustav Siwertsson.

§ 6.

Beslöts att nästa möte skall hållas måndagen den 15 sept. kl 8 em. i N.T.O:s lokal.

§ 7.

Mötet avslöts.

Justerat                                                                         Vid protokollet

Vilmar Fransson                                                           Lars Törnqvist

                                                                                       Sekr.

Senaste kommentarer

08.04 | 07:45

Hur meddelas medl att detta finns här? Kan resultat- och balansräkning mejl...

21.07 | 22:23

Ser ju trevligt ut

14.05 | 19:52

Dambastu-gruppen gör nu sommaruppehåll. Tack för denna säsongen oc...

20.12 | 23:49

Hej. Nu har vi kommit överens om ett jul-och nyårsbad den 30/1...